Springer Handbook of Additive Manufacturing

Autoren
Pei, Eujin (Hrsg.); Bernard, Alain (Hrsg.); Gu, Dongdong (Hrsg.); Klahn, Christoph (Hrsg.); Monzón, Mario (Hrsg.); Petersen, Maren (Hrsg.); Sun, Tao (Hrsg.)
Erscheinungsjahr
2023
Verlag
Cham: Springer International Publishing
Seiten
1004
ISBN
9783031207518
Begutachtet?
Ja
Artikel in diesem Sammelband
  • Petersen, Maren ; Leupold, Christoph (2023): VET and Academic Training for Additive Manufacturing in Germany , Pei, Eujin; Bernard, Alain; Gu, Dongdong; Klahn, Christoph; Monzón, Mario; Petersen, Maren; Sun, Tao (Hrsg.) Springer Handbook of Additive Manufacturing, Cham: Springer International Publishing , 867 - 879
scroll-top